Profesjonalna pomoc dla alkoholika i jego rodziny

Mówiąc o chorobie alkoholowej, najczęściej ma się na myśli osobę, która w nadmiarze spożywa napoje wysokoprocentowe, doprowadzając się do stanu upojenia, w którym ma wyraźnie ograniczone zdolności percepcyjne. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków, problem alkoholowy dotyka nie tylko samego pijącego, ale również jego najbliższych. Wbrew pozorom, nie tylko pijący, ale wszyscy, którzy cierpią z powodu jego nałogu, potrzebują pomocy.

Pomoc w uzależnieniu od alkoholu
Choć rozróżnia się różne stopnie zaawansowane alkoholizmu, to w rzeczywistości, każdy człowiek mający problem z nadużywaniem napojów tego typu, wymaga leczenia. W najtrudniejszych przypadkach niezbędne jest wcześniejsze odtrucie. Dopiero po doprowadzeniu organizmu do stanu, w którym może normalnie funkcjonować bez kolejnej dawki alkoholu, rozpoczyna się terapię właściwą, na którą składa się psychoterapia i w niektórych przypadkach, także farmakoterapia lub fizjoterapia. W lżejszych przypadkach, od razu przechodzi się do psychoterapii, najpierw skupiając się na uświadomieniu choremu problemu i skłonieniu go do zaprzestania picia, a potem utrwalając osiągnięte efekty.

Pomoc dla współuzależnionych
Ze względu na poważne konsekwencje, jakie z powodu alkoholizmu jednej osoby odczuwa cała jej rodzina, u większości rodzin alkoholików obserwuje się syndrom współuzależnienia. Choć współmałżonkowie, dzieci czy rodzice alkoholika sami nie nadużywają napojów wysokoprocentowych, to jednak jakość ich życia jest wyraźnie obniżona z powodu alkoholu. O współuzależnieniu mówi się w przypadku, gdy niepijący czuje się odpowiedzialny za alkoholika, a swoje życie w coraz większym stopniu dostosowuje do jego nałogu. Poza tym typowy współuzależniony chce ukrywać problem bliskiej osoby, szuka dla niej usprawiedliwień, przejmuje jej obowiązki i stara się przejąć kontrolę nad jej piciem. Jako że współuzależnienie w większości przypadków prowadzi do drastycznego obniżenia jakości życia i może powodować depresję, nerwicę oraz szereg innych zaburzeń, bezsprzecznie wymaga terapii.

Pomoc dla DDA
Dorosłe Dzieci Alkoholików to osoby, które w dzieciństwie musiały borykać się z uzależnieniem jednego lub obojga rodziców. Choć w dorosłości uwolniły się od tego koszmaru, to mogą cierpieć na wiele rozmaitych zaburzeń, utrudniających normalne funkcjonowanie. Do najczęstszych problemów DDA należą:
– lęk przed okazywaniem uczuć, ale też przed samotnością, utratą kontroli, konfliktem
– nadmierna odpowiedzialność i chęć rozwiązywania wszystkich możliwych problemów
– nadmierny krytycyzm
– nieumiejętność oddawania się rozrywkom, zaznania spokoju, radości
– przyjmowanie roli ofiary
– zachowania kompulsywne
DDA, tak samo jak u osoby współuzależnione, powinni zdecydować się na konsultacje psychiatryczne, które pozwolą im oderwać się od problemu uzależnienia, odnaleźć pewność siebie i siłę do normalnego, szczęśliwego życia. Najlepszą decyzją jest pomoc dla całej rodziny, kiedy terapia dzieci alkoholików oraz osób współuzależnionych łączy się z pełną terapią samego uzależnionego.